Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Seva

 

OBRES I SERVEIS

Entenem l’urbanisme municipal com aquell instrument que ens permet ordenar l’espai urbà i permet als ciutadans relacionar-se amb el municipi d’una manera ordenada, sostenible i civilitzada. La planificació urbanística ha de permetre un planejament equilibrat i racional en matèria d’habitatge, equipaments públics i espais públics.

 

SEGURETAT

L’Àrea de Seguretat ciutadana és un concepte ampli que té assignades diverses atribucions encaminades a vetllar per la seguretat de les persones i la creació de condicions que permetin a la ciutadania el seu desenvolupament personal, familiar i social en un marc pacífic i amb harmonia.

 

GOVERNACIÓ

L’Àrea de Governació vetlla per tot allò relatiu a l’organització administrativa, al règim interior i a la gestió dels serveis generals de l'Ajuntament per tal que tots els serveis que ofereixi i tots els assumptes que pertoqui resoldre es puguin gestionar de la manera més eficaç i efectiva pel benefici general de l’Administració i de la ciutadania.

 

 

 

Pla de Govern Municipal

.

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva