area-de-governacio-hisenda-promocio-economica-tecnologies-i-energia

Àrea de Governació de l'Ajuntament de Seva

 

GOVERNACIÓ

L’Àrea de Governació vetlla per tot allò relatiu a l’organització administrativa, al règim interior i a la gestió dels serveis generals de l'Ajuntament per tal que tots els serveis que ofereixi i tots els assumptes que pertoqui resoldre es puguin gestionar de la manera més eficaç i efectiva pel benefici general de l’Administració i de la ciutadania.

 

HISENDA, PROMOCIÓ ECONOMICA, TECNOLOGIES I ENERGIA

L’Àrea d’Hisenda i finances té assignada la tasca essencial de controlar i distribuir els mitjans econòmics amb què compta el municipi mitjançant l’elaboració del pressupost municipal i el control de la despesa.

 

 

EMPRESES, COMERÇ I TURISME

Ajudar el comerç i el turisme és una actuació que tot ajuntament ha d’impulsar per tal de mantenir viu el teixit social del municipi. Aquesta màxima resulta encara més important en una població com Seva, on precisament el comerç i el turisme han contribuït a fer‐nos conèixer i convertir‐nos en un referent amb infraestructures hoteleres i d’oci que han millorat dia a dia.

 

TECNOLOGIES (Tic)

Aquesta Àrea en primera instància vetllarà per l’aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la governació del municipi de Seva a tots els àmbits.

 

GESTIÓ ENERGÈTICA

L’Àrea inclou també la gestió energètica que vetllarà per a reduir els consums energètics municipals i el de tots els veïns i veïnes.

 

 

Pla de Govern Municipal

.

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva