Notícies de benestar social a l'Ajuntament de Seva

Primer concurs comarcal de microrelats 'Dones amb veu i lletra'

L'objectiu del concurs és sensibilitzar la població sobre les violències masclistes i conscienciar-la per eradicar-les, així com crear una eina de visualització de les lluites personals i col·lectives, a través de la creació literària.

Per això, la temàtica dels microrelats ha de ser relacionada amb els drets de les dones i la lluita per eradicar les desigualtats socials, econòmiques i les violències masclistes. El contingut de les obres pot estar enfocat des d'un punt de vista ampli i pot incloure relats tant de lluites personals com col·lectives.

Hi poden participar persones majors de 16 anys i el termini de presentació de les obres serà fins al 9 d'abril de 2018.

L'acció s'emmarca en la campanya d'activitats programades pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones, data significativa històricament per la demostració de la força i organització de les dones i la lluita per la igualtat de drets i l'erradicació de les violències masclistes. Aquest concurs és organitzat per l'oficina del VicDones-SIAD Osona (Ajuntament de Vic i Consell Comarcal d'Osona), SIAD Manlleu, la Mancomunitat La Plana i l'àrea de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Torelló.

Per a més informació, podeu consultar les bases del concurs.

DonesambveuilletraSeva

Oberta la convocatòria de beques per a l’escolarització

BequesEscolarsSevaDel 12 de març fins al 18 de maig, els infants i joves empadronats a Seva-Sant Miquel de Balenyà nascuts entre els anys 2002 i 2015, que correspon a les edats de 3 a 16 anys, que estiguin cursant entre P3 i 4art d'ESO poden sol·licitar una beca d'escolarització que cobreixi llibres, material escolar i sortides curriculars pel curs 2018-2019.

Aquesta convocatòria d'ajuts, convocada per la Mancomunitat La Plana, té per objectiu facilitar el pagament de les despeses escolars dels infants i joves que per diversos motius socioeconòmics tenen dificultats per gaudir de l'etapa educativa amb normalitat.

Per a poder-hi optar s'ha de complimentar aquesta sol·licitudi demanar hora a l'educador/a social de l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana, trucant al telèfon 93 812 54 45, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores.

D'acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de l'infant-jove/família, utilitzant barems socioeconòmics, es definirà el percentatge de beca econòmica que s'atorgarà.  Podeu consultar les bases al tauler d'anuncis de www.mancoplana.cat.

A la sol·licitud de l'ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

 • Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut
 • Llibre de família
 • Fotocòpia del  DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys
 • Volant de convivència
 • Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau)
 • Carnet de família nombrosa i/o monoparental ( si s'escau)
 • En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i el règim de custòdia dels fills
 • En cas d'acolliment, cal portar document acreditatiu de qui fa l'acollida
 • Rebut del lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual
 • Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
  • 1a opció: justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines, contracte de treball i/o altres prestacions (pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no contributives, llei de dependència, ajuts de lloguer, etc.)
  •  2a opció: Treballadors autònoms, l'última declaració trimestral IRPF
  •  3a opció: En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de l'OTG
  •  4a opció: Declaració de la renda de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar
  •  5a opció: En cas de no poder acreditar la situació administrativa i/o econòmica es requerirà declaració jurada de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar
 • Certificació responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament corresponent
 • Dades bancàries de l'entitat que designin els centres educatius o AMPAs per tal de fer el pagament
 • Document que acrediti el cost de les despeses escolars.

Oberta la convocatòria de beques per a activitats esportives

BequesEsportivesSevaDel 12 de març fins al 18 de maig, els infants i joves empadronats a Seva i Sant Miquel de Balenyà nascuts entre els anys 2001 i 2015, que correspon a les edats de 3 a 17 anys, poden sol·licitar una beca per realitzar una activitat esportiva al llarg de la temporada 2018-2019.

Aquesta convocatòria d'ajuts, convocada per la Mancomunitat La Plana, té per objectiu apropar i facilitar l'accés a les activitats esportives extraescolars que s'ofereixen a nivell municipal a tots els infants i joves que hi viuen i que, per motius socioeconòmics, tenen més dificultats per accedir-hi.

Per a poder-hi optar s'ha de complimentar aquesta sol·licituddemanar hora a l'educador/a social de l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana, trucant al telèfon 93 812 54 45, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores.

D'acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de l'infant-jove/família, utilitzant barems socioeconòmics, es definirà el percentatge de beca econòmica que s'atorgarà.

A la sol·licitud de l'ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

 • Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut
 • Llibre de família
 • Fotocòpia del  DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys
 • Volant de convivència
 • Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau)
 • Carnet de família nombrosa i/o monoparental ( si s'escau)
 • En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i el règim de custòdia dels fills
 • En cas d'acolliment, cal portar document acreditatiu de qui fa l'acollida
 • Rebut del lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual
 • Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
  • 1a opció: justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines, contracte de treball i/o altres prestacions (pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no contributives, llei de dependència, ajuts de lloguer, etc.)
  • 2a opció: Treballadors autònoms, l'última declaració trimestral IRPF
  • 3a opció: En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de l'OTG
  • 4a opció: Declaració de la renda de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar
  • 5a opció: En cas de no poder acreditar la situació administrativa i/o econòmica es requerirà declaració jurada de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar
 • Certificació responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament corresponent
 • Document de l'activitat esportiva a la qual s'inscriurà l'infant o jove amb les dades bancàries de l'entitat i el cost de la mateixa
 • Informe de serveis socials, si s'escau

VII Concurs de cartells per la Campanya del 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones

Per setè any consecutiu i en el marc del Dia Internacional de les Dones, que se celebra aquest 8 de març, data significativa per la lluita de les dones per reivindicar la igualtat de drets, es convoca el VII Concurs de cartells per la Campanya del 25N de la comarca d'Osona.

Es pot participar al concurs en grup o individualment i cal tenir com a mínim 16 anys. El termini per presentar les obres és el 19 d'abril de 2018 en algun dels punts que es detallen a les bases del concurs, que es poden consultar al web de la Mancomunitat La Plana.

La temàtica dels cartells ha de ser vinculada al Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, que es commemora cada 25 de novembre, ja que la imatge guanyadora serà la que acompanyarà les activitats que s'organitzaran a la comarca amb motiu d'aquest dia reivindicatiu.

El concurs està organitzat pel Consell Comarcal d'Osona, a través del Vic Dones-SIAD Osona (Ajuntament de Vic), pel Programa d'Igualtat de la Mancomunitat La Plana, pel SIAD Manlleu (Ajuntament de Manlleu) i per l'Ajuntament de Torelló.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana al telèfon 938125445.

cartell VII Concurs de cartells Campanya 25N 2018 1

Taller per a dones “Eines per viure en positiu: el viatge de ser dona”

L'Ajuntament de Seva, amb el suport de la Mancomunitat La Plana, proposa per segon any consecutiu aquest curs adreçat a les dones del municipi. El taller, que anirà a càrrec de Piti Capella i tindrà una duració de 8 setmanes, és gratuït i requereix inscripció prèvia.

En què consisteix?

Es tracta d’una proposta per a dones decidides i per a les que no saben que ho són, on a través de diverses metodologies es farà un viatge per a conèixer-se millor a una mateixa. Es trobaran eines personals per afrontar els canvis de la vida i per comprendre com els models interioritzats condicionen aquestes alteracions. Serà un viatge que permetrà ser la dona que es vol ser, per aprendre, per acceptar, per ser més lliure i més feliç.

Horari i lloc

Aquesta proposta començarà a partir del 12 d'abril i tindrà lloc tots els dijous a la tarda, de 17 a 18:30 hores, a la Sala Polivalent de Seva.

Inscripcions

Per a més detalls i formalitzar les inscripcions, cal trucar a l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana al telèfon 93 812 54 45. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i també de dilluns a dijous, de 15 a 17 hores.  El termini per fer les inscripcions finalitza el 6 d'abril.

 cartell EINES PER VIURE EN POSITIU Seva 18

L’Ajuntament disposa d’un registre censal municipal d’animals domèstics de companyia

CampanyaCensIdentificacioSevaEl consistori recorda als veïns i veïnes que el registre, la inscripció i la identificació dels animals domèstics és obligatòria i té com a objectiu controlar la població d'animals de companyia del municipi, combatre els abandonaments i facilitar la recuperació dels animals en cas de pèrdua.

Registre censal municipal

L'Ajuntament de Seva disposa d'un registre censal municipal d'animals domèstics de companyia. En el registre censal i figuren les dades del propietari o posseïdor de l'animal i les dades d'identificació veterinària.

Inscripció de l'animal

Tots els animals de companyia del terme municipal de Seva estan obligats a fer la seva inscripció en el registre municipal en el termini de 30 dies comptats a partir de la data de  naixement o adquisició de l'animal.

Identificació amb microxip

Tots els animals de companyia del terme municipal de Seva han d'estar identificats mitjançant la implantació d'un microxip, que conté el codi alfanumèric que permet identificar l'animal, o qualsevol altre dels mitjans d'identificació que contempli la llei 22 / 2003 de 4 de juliol de protecció d'animals. La persona o entitat responsable ha de ser posseïdora d’un document acreditatiu on hi consti el sistema d'identificació usat i el codi d'identificació, les dades de la persona o entitat, l'espècie de l'animal i la raça i el sexe i data de naixement de l'animal.

Magnífic ambient en el sopar benèfic contra el càncer

SoparCancerSevaUnes 200 persones van participar a la Sala Polivalent en la jornada solidària organitzada per la Junta local de l'Associació d'Osona Contra el Càncer amb l'objectiu de recaptar fons en la lluita contra aquesta malaltia.

Seva ha demostrat, novament, que és un municipi plenament compromès amb la societat i summament implicat amb les causes socials. Els veïns i veïnes van fer gala el passat dissabte 29 de juliol del seu marcat caràcter solidari i altruista durant la celebració del sopar benèfic contra el càncer. L'alcalde de Seva, Xavier Rierola, i la presidenta de la Junta local de l'Associació d'Osona Contra el Càncer, Montserrat Bové, van ser els encarregats de donar la benvinguda inicial.

Durant la trobada, al marge del sopar, es va fer la tradicional rifa amb més d'un centenar de premis i regals, molts d'ells obtinguts a través de donacions de comerços i empreses del poble. D'aquesta manera, tots els assistents es van poder endur algun obsequi. A més, la festa també va estar amenitzada amb l'actuació d'un grup de jubilats, que van tocar l'acordió.

L'Ajuntament de Seva aprecia el gran esforç i dedicació que fan entitats com Osona Contra el Càncer. L'alta participació, a més, posa de manifest la gran feina realitzada pels organitzadors, assistents, col·laboradors i voluntaris. Al mateix temps, el consistori anima els veïns i veïns a participar activament en les properes jornades solidàries que s'organitzin al territori. 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

Horaris OAC:

-De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

-Dilluns i dijous de 15,30h a 19,00h

- - - - - - -

Guàrdia municipal de Seva

Whatsapp - 686 418 444

Twitter - @t686418444

vigilantnit@gmail.com

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva