Partly Cloudy

11°C

Partly Cloudy

Escola Les Basseroles de S.M. Balenyà

Escola Basseroles

 

L'Escola Les Basseroles és una escola rural que forma part de la ZER Guilleries conjuntament amb l'Escola El Gurri de Mont-rodon i l'Escola Els Castanyers de Viladrau. 
 
El centre es constitueix en sis grups: 

 • Tres a educació infantil: 3, 4 i 5 anys
 • Quatre a primària: Primer, segon, Cicle Mitjà (tercer i quart) i Cicle Superior (cinquè i sisè)

L'ensenyament es fa en llengua catalana i s’introdueixen les altres dues llengües obligatòries en aquest període educatiu: 

 • Llengua Castellana a partir de Cicle Inicial-1 de Primària
 • Llengua Anglesa a partir de P5-educació infantil

GESTIÓ DE L'ESCOLA

L'escola es gestiona a partir dels següents càrrecs i òrgans de govern a més d'organitzacions de pares i mares d'alumnes 

 • Equip Directiu
 • Claustre de professors format per tots els mestres de l’escola
 • Consell Escolar format per mestres, pares d’alumnes, membres de l’AMPA i de l’Ajuntament
 • Associació de Pares i Mares d’Alumnes 

IDEARI

Entenem l'escola com un lloc d'interrelació entre alumnes, mestres, pares i entitats de l'entorn.
Pretenem treballar el desenvolupament integral de l’alumne tant pel què fa l'aspecte d'aprenentatges com també de creixement personal. 

LÍNIA PEDAGÒGICA

Pretenem treballar tenint en compte els interessos dels alumnes, les seves motivacions i les destreses i capacitats de cada nivell fomentant el treball de procediments, valors i hàbits a més dels conceptes a través de diferents metodologies i projectes:  

 • Racons a les aules
 • Desdoblament de grups en grups-cicle en les àrees de Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Música i Coneixement de l'entorn (agrupaments flexibles)
 • Treball individualitzat a l’aula

SERVEIS

 • Servei de menjador
 • Servei d'acollida: De les 8h a les 9h del matí

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva